Đăng ký vay trên điện thoại
Nhận tiền NGAY
Khoản vay VND {{formatNumber(value)}}
1.000.000
10.000.000
Khách hàng vay lần đầu NHẬN NGAY hạn mức 2.000.000

Tạm tính số tiền phải trả:

Thời hạn vay 90 Ngày
Cần thanh toán VND {{Math.round((value + value *15/100/4)/1000)*1000}}
Lãi suất tham khảo 15%~18%

Chú ý: Số tiền phải trả ở trên chỉ là số tham khảo, chúng tôi sẽ tư vấn dịch vụ tài chính dựa trên yêu cầu thực tế của bạn.

{{textMessagePhoneIdCard}}
Nhập chính xác SĐT bạn đang dùng
Nhập số CMND của bạn (9 hoặc 12 chữ số)

Điều Khoản Sử Dụng Dịch Vụ

I. Tuyên bố và cam kết

1. Hệ thống dịch vụ của Tên cty do công ty sở hữu và vận hành, cung cấp cho Người sử dụng hệ thống dịch vụ của các dịch vụ như đánh giá tín dụng, rút tiền mặt nhanh chóng, thanh toán hóa đơn… để bảo vệ quyền lợi của mình, bạn nên bảo đảm trong quá trình đăng ký sử dụng dịch vụ Kho Vay, bạn có chứng minh thư đủ 18 tuổi đồng thời có đủ năng lực hành vi dân sự. Trước khi bạn tự nguyện đăng ký sử dụng dịch vụ của Kho Vay, xin hãy đọc kỹ tất cả các điều khoản trong hợp đồng. Một khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ Kho Vay, sẽ đồng nghĩa với việc bạn đã xác nhận và chấp nhận tất cả các điều khoản trong hợp đồng.

2. Bạn đồng ý cho công ty đơn phương tiến hành thay đổi hoặc sửa chữa hợp đồng này, đồng thời sử dụng hình thức Thông báo để công bố, không cần sử dụng thêm các thông báo khác. Bạn có thể tìm đọc tại website/APP cuả công ty; Nếu sau khi thông báo thay đổi nội dung hợp đồng, bạn vẫn tiếp tục sử dụng sử dụng dịch vụ, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc hết, hiểu và chấp nhận nội dung hợp đồng sau khi sửa đổi, tuân theo nội dung hợp đồng sử dụng dịch vụ sau khi sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với nội dung của hợp đồng sau khi sửa đồng, bạn nên dừng ngay việc sử dụng dịch vụ của công ty.

3. Bạn đồng ý, tất cả các hoạt động của bạn trên website hoặc app của Kho Vay, quyền ủy thác ko thể hủy bỏ của bạn sẽ được công ty xử lý theo hợp đồng này. Đồng thời công ty có quyền tiến hành thu thập thông tin của bạn (bao gồm nhưng không hạn chế thông tin cá nhân, thông tin hành vi người dùng, tài khoản và các thông tin liên quan) trước khi cung cấp dịch vụ. Công ty sẽ căn cứ theo lệnh thao tác của bạn hoặc các thỏa thuận liên quan trong hợp đồng để tiến hành khóa tài khoản (đóng băng tài khoản), khấu trừ hoàn toàn dựa trên sự ủy quyền của bạn, bất kỳ tổn thất nào do vấn đề này gây ra Công ty sẽ không chịu trách nhiệm. Nhưng bạn đồng ý, khi sử dụng dịch vụ của Kho Vay, bạn hoàn toàn tuân thủ các quy tắc và lời nhắc hiển thị màn hình mà Hợp đồng này và công ty đã quy định.

II. Tài khoản (Tên công ty)

1. Đăng ký

Ngoài các quy định khác của hợp đồng này hoặc các quy tắc khác liên quan đến sản phẩm, bạn phải đăng ký và được Kho Vay cung cấp tài khoản riêng. Bạn đồng ý:

(1) Công ty chỉ cung cấp dịch vụ cho cá nhân tại Việt Nam có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự, có thể tự chịu trách nhiệm dân sự phù hợp với các quy định của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

(2) Bạn phải căn cứ theo yêu cầu của bảng đăng ký cung cấp thông tin chính xác, trung thực, hiệu quả, mới nhất và đầy đủ (Bao gồm nhưng không hạn chế, chứng minh thư, sổ hộ khẩu, hộ chiếu, hoặc các giấy tờ chứng minh khác, phương thức liên lạc, tài khoản tại cty (gọi tắt “tên cty”) và các tài khoản ngân hàng, hòm thư điện tử liên kết, số điện thoại di động có liên quan, nếu như có sự thay đổi, cần kịp thời thông báo đến công ty và tiến hành thủ tục thay đổi theo yêu cầu hợp đồng.

(3) Bạn có nghĩa vụ duy trì “Tư liệu người dùng” của bạn, đảm bảo tính chính xác, tính chân thực, có hiệu lực và hoàn chỉnh của nó. Nếu những thông tin bạn cung cấp có bất kỳ sai sót, giả mạo, hết hiệu lực hoặc tài liệu không hoàn chỉnh, hoặc nếu công ty có lý do hợp lý để nghi ngờ tư liệu có sai sót, giả mạo, hết hiệu lực hoặc không hoàn chỉnh, công ty có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ. Công ty không chịu trách nhiệm đối với việc này, bạn cam kết đồng thời đồng ý chịu trách nhiệm đối với tất cả các tổn thất phát sinh, bao gồm nhưng không hạn chế các tổn thất trực tiếp, tổn thất gián tiếp. Nếu như có yêu cầu từ quy định pháp luật quốc gia, quy chế ban ngành và cơ quan giám sát, công ty yêu cầu bạn bổ sung các tư liệu liên quan, nhưng bạn không thể kịp thời phối hợp cung cấp, công ty có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp một phần hoặc toàn bộ dịch vụ.

(4) Để phù hợp với quy định pháp luật, Bạn đồng ý cho công ty gửi thông báo về điều khoản này, hoặc bất kỳ hợp đồng, cáo thị khác hoặc các thông báo liên quan đến dịch vụ và tài khoản dịch vụ bạn đang sử dụng qua hình thức điện tử . Hình thức điện tử bao gồm nhưng không hạn chế thư điện tử, hoặc các công bố trên website hoặc website công ty đối tác , hoặc thông qua các thiết bị không dây. Tất cả các điều khoản, thỏa thuận, thông báo, cáo thị ngay khi được đưa ra được coi như là đã gửi đến.

2. Bảo mật tài khoản

Bạn xác nhận, chỉ có bạn có thể sử dụng tài khoản của Kho Vay, tất cả các thao tác tiến hành qua tài khoản của bạn được coi như là thao tác của bạn. Bạn hiểu và đồng ý, việc đảm bảo an toàn và tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu là trách nhiệm của bạn. Bạn chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thao tác và ngôn luận được tiến hành thông qua sử dụng tài khoản và mật khẩu.

(1) Không tiết lộ với bất kì người nào tài khoản hoặc mật khẩu của bạn, không sử dụng tài khoản và mật khẩu của người khác. Bạn tự bảo quản mật khẩu, thông tin cá nhân, tự chịu trách nhiệm và tổn thất đối với việc để lộ mật khẩu, thông tin cá nhân, mã xác thực.

(2) Bạn đồng ý, nếu phát hiện có người giả mạo hoặc chiếm dụng trái phép tên đăng nhập và mật khẩu hoặc bất kỳ hành động nào chưa được ủy quyền hợp pháp, hoặc trong trường hợp điện thoại hoặc thiết bị liên kết tài khoản bị mất hoặc các tình huống khác gây ảnh hưởng đến an toàn tài chính của tài khoản (tên công ty) , phải kịp thời thông báo hợp lệ cho công ty, yêu cầu công ty tạm dừng việc cung cấp dịch vụ, đồng thời đồng ý công ty có thể tạm dừng việc phục vụ và sử dụng các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Trước khi công ty nhận được thông báo hợp lệ từ phía bạn, nếu dịch vụ bên thức 3 sử dụng có hiệu lực, công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, trừ khi bạn có thể chứng minh do công ty cố ý hoặc thiếu sót nghiêm trọng, và sử dụng khi chưa được ủy quyền hợp pháp.

(3) Tài khoản Kho Vay có thể không được chuyển, tặng hay thừa hưởng dưới bất kỳ hình thức nào, ngoại trừ bất kỳ thông tin đăng nhập và mật khẩu Kho Vay nào, trừ khi có quy định khác của pháp luật hoặc theo quyết định của tòa án và với sự đồng ý của Công ty. Khi bạn quyết định không còn sử dụng tài khoản, bạn phải trả hết tất cả khoản thanh toán tương ứng trong tài khoản đó.

(4) Sử lý giao dịch bất thường: Khi bạn sử dụng dịch vụ, bạn đã đồng ý và thừa nhận, có thể do vấn đề của hệ thống ngân hàng, vấn đề do hệ thống đường truyền mạng hoặc các nhân tố không thể tránh khỏi tạo thành dẫn đến không thể cung cấp dịch vụ. Bạn xác nhận các thông tin nhập vào chính xác, nếu vấn đề do sai sót thông tin tạo thành khiến công ty không thể kịp công ty không chịu trách nhiệm và bồi thường tổn thất.

(5) Công ty có quyền tìm hiểu việc sử dụng dịch vụ của công ty hoàn cảnh, mục đích thật sự của giao dịch, bạn nên trung thực trong việc cung cấp tất cả các thông tin chính xác, đầy đủ, trung thực. Nếu công ty có lý do chính đáng để nghi ngờ việc cung cấp thông tin giao dịch giả mạo, công ty có quyền dừng tạm thời hoặc hạn chế vĩnh viễn việc sử dụng một phần hoặc toàn bộ dịch vụ.

(6) Vì an toàn của tài khoản và số tiền trong tài khoản của bạn, theo điều khoản của hợp đồng này và quy định cua pháp luật có liên quan, yêu cầu của giới chức chính phủ, cũng như trường hợp công ty dựa vào căn cứ tự nhận thấy tài khoản của bạn có thể gặp nguy hiểm, bạn đồng ý rằng công ty có quyền tiến hành đóng băng tài khoản của bạn, tức tiến hành thao tác tạm thời đóng một phần tài khoản hoặc quyền hạn sử dụng toàn bộ. Khi tài khoản bị khóa, nếu bạn có yêu cầu mở tài khoản, công ty có quyền dựa theo phán đoán trên nguyên ngân khóa tài khoản ban đầu để quyết định có nên mở lại tài khoản hay không. Bạn cần phải hiểu rõ rằng việc xin mở lại tài khoản không phải bắt buộc được chấp nhận. Đồng thời khi xin mở lại tài khoản, bạn cần phối hợp với yêu cầu có liên quan của công ty để xác thực thân phận, cung cấp bao gồm nhưng không giời hạn ở thông tin cá nhân, chứng minh thư, hộ chiếu, các giấy tờ chứng minh còn hiệu lực khác cũng như thông tin và giấy tờ khác mà công ty yêu cầu.

(7) Bạn đồng ý, công ty có quyền bao gồm nhưng không hạn chế đối với việc công ty tuân theo yêu cầu của cơ quan công an, cơ quan kiểm tra, tòa án, hải quan, cơ quan thế, các cơ quan hành chính, pháp luật, cơ quan quân sự hoặc dựa vào các phán đoán và phương án rủi ro của công ty đối với giao dịch và nguồn tiền bất thường, từ đó tiến hành tìm hiểu, đóng băng hoặc khấu trừ tài khoản.

3. Dịch vụ của Kho Vay

3.1 Dịch vụ Tên Cty (gọi tắt là dịch vụ):

Chỉ những dịch vụ như rút tiền, thu hộ, chi hộ liệt kê tại khoản 4 và dịch vụ thực tế mà bạn sử dụng hoặc hoặc dịch vụ không thường xuyên theo ủy quyền của bạn và các dịch vụ khác. Dịch vụ của Kho Vay (gọi tắt là dịch vụ):

3.2 Trước khi sử dụng dịch vụ đánh giá tài chính, bạn phải đáp ứng các yêu cầu dưới đây:

3.2.1 Sử dụng dịch vụ đánh giá tài chính phù hợp với quy định của pháp luật, đồng thời có thể tự chịu trách nhiệm pháp luật

3.2.2 Cung cấp các thông tin đăng ký trung thực, có hiệu lực, chính xác, hoàn chỉnh và mới nhất.

3.2.3 Trước khi sử dụng dịch vụ rút tiền, thu hộ hoặc chi hộ, bạn cần đáp ứng yêu cầu dưới đây:

(1) Sử dụng dịch vụ rút tiền, thu hộ hoặc thanh toán phù hợp với quy định pháp luật nước sở tại, đồng thời có thể tự chịu trách nhiệm pháp luật.

(2) Bạn đã đăng ký tài khoản ngân hàng hợp lệ, đồng thời tài khoản có liên kết với thẻ ngân hàng (khi bạn đồng ý chấp thuận bản hợp đồng, tài khoản thẻ ngân hàng bạn cung cấp là tài khoản dưới tên bạn).

(3) Bạn cần cung cấp thông tin đăng ký chân thực, chính xác, có hiệu lực và mới nhất, đồng thời thông qua các xác nhận thông tin và đánh giá tín dụng liên quan.

(4) Dịch vụ của Kho Vay bao gồm nhưng không hạn chế: đánh giá tín dụng, rút tiền mặt, thu hộ, chi hộ, nội dung cụ thể căn cứ theo hợp đồng cung cấp dịch vụ.

_ Dịch vụ đánh giá tín dụng: đánh giá tín dụng chỉ hạn mức tín dụng được ủy quyền, dịch vụ đánh giá tín dụng là dịch vụ do công ty cung cấp cho bạn thông qua việc đọc và phân tích thông tin tài khoản như tư liệu cá nhân công khai, tài khoản weibo của bạn cũng như các thông tin ủy quyền khác để hình thành mã tín dụng cá nhận, cho phép hạn mức tín dụng của bạn. Công ty không đảm bảo hạn mức tín dụng bạn yêu cầu nhất định được phê duyệt và đáp ứng, cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý đối với việc bạn không được phê duyệt hoặc đáp ứng hạn mức tín dụng.

_Dịch vụ rút tiền/ thu hộ: trong trường hợp phù hợp với các quy định của công ty hoặc quy tắc sản phẩm, bạn có thể yêu cầu công ty cung cấp các dịch vụ tổ hợp tài chính trong phạm vi hạn mức tín dụng tài khoản rút tiền, hoặc bạn có thể rút chuyển qua tài khoản ngân hàng khu vực Việt Nam dưới tên bạn hoặc thanh toán cho các tài khoản ngân hàng đối tác của công ty, để đáp ứng yêu cầu tài chính của mình. Dịch vụ thu hộ: Nếu bạn sử dụng dịch vụ thu hộ tại Kho Vay, khi sắp đến kỳ hạn thanh toán, công ty sẽ thông qua tài khoản ngân hàng liên kết của bạn cung cấp dịch vụ thu hộ thanh toán khoản vay.

_ Trong thời gian bạn sử dụng dịch vụ của Kho Vay, công ty sẽ không chịu bất kỳ rủi ro nào đối với việc rút tiền, thu hộ, chi hộ hoặc việc tăng giảm giá trị ngoại tệ, đồng thời công ty cũng không phải trả bất kỳ khoãn lãi nào cho bạn.

_ Bạn đồng ý rằng, để đáp ứng nhu cầu vận hành, công ty có thể tạm dừng cung cấp một phần tính năng của dịch vụ hoặc thêm chức năng dịch vụ mới, tiến hành nâng cấp và cập nhật hệ thống, do đó dẫn đến việc chậm trễ, hạn chế, hoặc kết thúc cung cấp dịch vụ cho bạn, điều này không bị coi là công ty vi phạm hợp đồng. Khi bất kỳ tính năng nào bị giảm bớt, thêm mới hoặc thay đổi,chỉ cần bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ, nghĩa là bạn đã đồng ý với điều khoản này hoặc điều khoản sau khi được thay đổi.

(5)Điều khoản ủy quyền

Bạn hoàn toàn đồng ý đồng thời không thu hồi quyền ủy thác cho phía công ty và các quyền lợi liên quan:

_Đối với các tư liệu, thông tin cơ sở dữ liệu mà bạn cung cấp, và các thông tin miêu tả tại khoản 1 của hợp đồng, Bạn cho phép Công ty và công ty con quyền sử dụng độc quyền, toàn cầu, vĩnh viễn, miễn phí. Ngoài ra công ty và các công ty con có quyền (toàn bộ hoặc một phần) sử dụng, sao chép, sửa chữa, viết lại, đăng, phiên dịch, phân phối, thực hiện và hiển thị tất cả tư liệu của bạn (bao gồm nhưng không hạn chế thông tin đăng ký, hành vi giao dịch và hiển thị toàn bộ các thông tin tương tự với Kho Vay).

_ Công ty và các công ty con sẽ dần cho phép khách hàng đăng nhập và sử dụng dịch vụ của trang web công ty liên quan. Bất kỳ hoạt động nào của khách hàng trên sàn của công ty con đều phải tuân thủ hiệp định trong hợp đồng dịch vụ, quy tắc công bố trên sàn có liên quan cũng như hướng dẫn và chỉ dẫn thao tác sử dụng chính xác dịch vụ sàn. Để thực hiện các chức năng nói trên, bạn đồng ý công ty đồng bộ thông tin về đăng ký tài khoản, số liệu giao dịch/thanh toán và các thông số khác với hệ thông công ty con và cho phép sử dụng.

_Bạn hiểu và đồng ý, khi bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ của Kho Vay, nghĩa là bạn đã ủy quyền cho công ty căn cứ theo những thông tin mà bạn cung cấp và những thông tin do công ty tự thu thập để đánh giá hạn mức tín dụng của bạn tại công ty, hoặc quyết định có nên thông qua yêu cầu dịch vụ của bạn hay không.

_ Bạn hiểu và đồng ý, khi ủy quyền cho Kho Vay sử dụng tài khoản mà bạn đăng ký hoặc sử dụng các dịch vụ do Kho Vay cung cấp, các thông tin cá nhân do bạn cung cấp như tên, số chứng minh thư, địa chỉ, điện thoại, số điện thoại, địa chỉ email thường dung, các đặc điểm nhận dạng và các thông tin liên quan (ví dụ như tỉnh, thành phố bạn đang sống, mã bưu điện…)

_Bạn hiểu và đồng ý, ủy quyền cho công ty nhận và sử dụng các số liệu của email hóa đơn thẻ tín dụng mà bạn cung cấp cho công ty.

_ Bạn hiểu và đồng ý, nếu bạn cung cấp, liên kết hoặc ủy quyền cho công ty thông tin/tài khoản thẻ ngân hàng của bạn, công ty có thể:
  + Kiểm tra và đối chiếu thông tin tài khoản.
  + Kiểm tra và đọc thông tin giao dịch trong tài khoản ngân hàng của bạn.
  + Thông qua tài khoản thẻ ngân hàng bạn ủy quyền hoặc liên kết tiến hành dịch vụ thu hộ và chi hộ

(6) Bạn hiểu và đồng ý, nếu bạn ủy quyền cho công ty sử dụng thông tin tài khoản, công ty có thể đọc các thông tin liên quan trong tài khoản được bạn ủy quyền.

(7) Bạn hiểu và đồng ý, khi bạn đăng ký và sử dụng dịch vụ của Kho Vay, công ty sẽ căn cứ theo các quy định của pháp luật, tiến hành thu thập và xác minh thông tin của bạn một cách hợp lệ thông qua các bên thứ ba như các tổ chức thanh toán/tài chính/thông tin tín dụng. Tất cả các thông tin tín dụng cá nhân chỉ sử dụng trong quá trình thực hiện nghiệp vụ, không cung cấp, tiết lộ cho các tổ chức, cá nhân khác, trừ khi pháp luật có quy định khác.

(8) Bạn hiểu và đồng ý, nếu bạn sử dụng chức năng rút tiền hoặc thanh toán, nên hoàn trả khoản vay theo đúng thời gian quy định. Công ty có quyền thông qua tin nhắn, điện thoại, các tài khoản mạng xã hội để nhắc nhở bạn thanh toán khoản vay. Bạn hiểu và đồng ý, nếu như bạn không thể thực hiện nghĩa vụ hoàn trả khoản vay đúng thời bạn, thông tin cá nhân của bạn sẽ được chia sẻ và công bố cho bên thứ ba.

(9) Bạn hiểu và đồng ý, để phục vụ bạn một cách tốt hơn, bạn cho phép công ty thu nhập thông tin cuộc gọi của bạn, đồng thời cho phép sử dụng cho trước, trong và sau kiểm tra, quản lý, và các dịch vụ trung gian liên quan khác cho các khoản vay và các dịch vụ khác được cung cấp cho bạn và vợ/chồng của bạn.

(10) Bạn hiểu và đồng ý, trong quá trình đăng ký, việc lựa chọn ngân hàng hoặc cơ quan hợp tác bên thứ ba sẽ có quyền thu thập các thông tin liên quan để phục vụ bạn tốt hơn.

(11) Bạn hiểu và đồng ý, công ty có thể lưu giữ thông tin ủy quyền ban đầu của bạn; Trong thời gian bạn và công ty hợp tác lưu trữ, công ty có thể cập nhật và thu thập lại thông tin bất cứ lúc nào, đối với thông tin đã qua xử lý và phân loại, công ty có thể lưu trữ vĩnh viễn trên máy chủ.

4. Quy tắc sử dụng dịch vụ

Để bảo vệ hiệu quả các quyền hợp pháp của bạn khi sử dụng dịch vụ này, bạn hiểu và đồng ý chấp nhận các quy tắc sau:

4.1 Công ty thông qua tài khoản tiếp nhận các yêu cầu của bạn, cho dù bạn dung bất kỳ phương thức nào để tiến hành gửi yêu cầu tới công ty, đều không thể rút lại hoặc hủy bỏ, yêu cầu được gửi được coi như nguyện vọng của bạn.

4.2 Bạn nên căn cứ theo yêu cầu của công ty để hoàn thiện các thông tin cá nhân, để cuối cùng thông qua được xác minh nhân thân của công ty, nếu không bạn có thể sẽ bị hạn chế trong việc đánh giá tín dụng, rút tiền, thanh toán hoặc thanh toán khoản vay, mặt khác, công ty có quyền khóa tài khoản của bạn cho đến khi bạn thông qua được việc xác minh nhân thân. Xin bạn hãy bảo đảm tính trung thực của thông tin, nếu phát hiện ra thông tin giả mạo, hệ thống sẽ tự động ra quyết định từ chối, nếu bạn bị nghi ngờgian lận thông tin hoặc trộm cắp thông tin của người khác, có khả năng sẽ bị ghi nhận vào hệ thống thông tin tín dụng, gây ảnh hưởng đến thông tin tín dụng của bạn, đồng thời công ty bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với bạn.

(1) Công ty có quyền sử dụng các phương pháp (Bao gồm nhưng không hạn chế xác nhận qua bên thứ ba) để tiến hành xác minh thân phận của bạn. Do sự hạn chế của trình độ kỹ thuật hiện tại, các phương pháp của công ty có hạn, hơn nữa việc thông qua internet tiến hành xác minh thân phận có những khó khăn nhất định, vì vậy, công ty không đảm bảo tuyệt đối tính trung thực và tính chính xác của xác minh nhân thân của người dùng.

(2) Thông tin cá nhân bao gồm nhưng không hạn chế tài khoản Kho Vay (hoặc gọi “tài khoản”) và thông tin liên quan như tài khoản ngân hàng, mật khẩu, chữ ký số, mã OTP, số điện thoại đăng ký trong hợp đồng, tên trong chứng minh thư, số chứng minh thư, thời hạn, địa chỉ liên hệ, địa chỉ hòm thư điện tử, các thông tin mà công ty công nhận hoặc các thông tin khác theo pháp luật quy định.

(3) Bạn đồng ý, bạn có nghĩa vụ tuân theo yêu cầu của công ty, cung cấp các thông tin cá nhân trung thực để đăng ký và xác minh nhân thân, đồng thời bảo đám tính chính xác, tính trung thực, có hiệu lực, tính toàn vẹn của thông tin, đồng thời cũng có nghĩa vụ thông báo kịp thời cho công ty để công ty tiến hành cập nhật khi có sự thay đổi. Nếu các thông tin bạn cung cấp có bất kì một sai sót nào, hoặc không trung trực, vô hiệu hoặc không hoàn chỉnh, hoặc công ty nghi ngờ tính chính xác, trung thực, hiệu lực, tính toàn vẹn của thông tin, công ty có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt việc cung cấp dịch vụ hoặc hạn chế một bộ phận hoặc toàn bố tính năng trong tài khoản của bạn, công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc này.

(4) Trừ trường hợp có thỏa thuận khác ngoài hợp đồng, sau khi tài khoản của bạn hoàn thành việc xác minh nhân thân, bạn sẽ không thể tiến hành thay đổi các thông tin liên quan và kết quả xác minh nhân thân. Nếu sau khi tài khoản của bạn hoàn thành việc xác minh nhân thân, các thông tin cá nhân của bạn có sự thay đổi, bạn nên cung cấp tài liệu theo yêu cầu của công ty, để công ty sau khi kiểm duyệt sẽ tiến hành cập nhật.

(5) Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi hoặc chưa thỏa mãn các điều kiện trong hợp đồng, nhưng thông qua việc đăng ký trở thành người dùng hoặc thông qua xác minh nhân thân của công ty, từ đó phát sinh trách nhiệm pháp lý sẽ do bạn và người giám hộ chịu trách nhiệm; bạn và người giám hộ sẽ bồi thường các tổn thất gây ra cho công ty. Đồng thời công ty có quyền dừng cung cấp dịch vụ cho bạn bất cứ lúc nào.

(6) Chia sẻ xác minh nhân thân. Để bạn có thể sử dụng dịch vụ một cách nhanh chóng tiện lợi, bạn thông qua các website khác hoặc đối tác nộp xác minh nhân thân nghĩa là bạn đã đồng ý cho công ty xác minh tất cả các thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của bạn, đồng thời bạn đồng ý rằng công ty sẽ cung cấp kết quả xác minh nhân thân và thông tin cá nhân của bạn cho website hoặc đối tác.

(7) Quản lý thông tin xác minh nhân thân Công ty cam kết trừ trường hợp pháp luật có quy định hoặc thỏa thuận khác, sẽ không công khai hoặc biên tập hoặc tiết lộ thông tin xác nhận nhân thân và các nội dung không công khai lưu trữ tại công ty, không sử dụng những nội dung đó cho mục đích thương mại, trừ các nội dung được quy định tại khoản 4 dưới đây:

_Bạn cho phép công ty tiết lộ các thông tin liên quan.

_Công ty cung cấp thông tin cho các cơ quan nhà nước căn cứ theo các quy định của pháp luật.

_Cung cấp cho các công ty liên quan.

_Khi công ty và bên thứ ba cùng cung cấp dịch vụ cho bạn, các thông tin mà bên thứ ba cần để cung cấp dịch vụ cho bạn.

(8) Không được sử dụng cho mục đích trái pháp luật. Chấp nhận tất cả những giải thích, điều khoản và điều kiện là yêu cầu đầu tiên khi bạn nộp yêu cầu. Bạn cam kết và bảo đảm, mục đích của việc tiến hành nộp đơn xin xác nhận nhân thân không phi pháp hoặc bị cấm trong hợp đồng. Không được sự cho phép từ công ty, bạn không được phép sử dụng bất kỳ phương thức nào để thu thập tư liệu và thông tin.

(9) Công ty không phải là tổ chức tài chính hoặc ngân hàng, dịch vụ này cũng không phải là dịch vụ tài chính, việc chuyển khoản trong hợp đồng này sẽ thực hiện thông qua ngân hàng hoặc công ty cung cấp dịch vụ bên thứ ba, bạn hiểu và đồng ý với thời gian hợp lý của việc chuyển khoản.

(10) Rủi ro giao dịch

Bạn chịu trách nhiệm đối với những tổn thất gây ra do lỗi của bạn, các lỗi bao gồm nhưng không hạn chế: không tuân theo các nhắc nhở thao tác giao dịch, không kịp thời tiến hành thao tác giao dịch, quên hoặc lộ mật khẩu, mã xác nhận OTP, mật khẩu bị người khác phá hoặc đoán được. Bạn tự chịu trách nhiệm với những việc không phải do lỗi từ phía công ty gây ra như lộmật khẩu, chữ ký số, số điện thoại đăng ký, mất thẻ ngân hàng hoặc token thanh toán.

(11) Phí dịch vụ

Khi bạn sử dụng dịch vụ, công ty có quyền căn cứ theo hợp đồng giao dịch điện tử được ký giữa hai bên để thu phí dịch vụ. Công ty có quyền lập và điều chỉnh phí dịch vụ, chi tiết phí dịch vụ căn cứ công bố trên website hoặc APP hoặc thông tin hiển thị trên màn hình khi bản sử dụng dịch vụ, hoặc căn cứ theo hợp đồng thỏa thuận khác giữa bạn và công ty. Bạn đồng ý, trừ phi có giải thích khác, theo ủy quyền quản lý của bạn, công ty có quyền khấu trừ phí dịch vụ ở trên từ các khoản thu hộ hoặc chi hộ.

(12) Liên kết đến trang web của bên thứ ba

“Trang liên kết” không thuộc sự quản lý của công ty, công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với tất cả nội dụng của “trang liên kết”, bao gồm nhưng không hạn chế liên kết trong nội dung của “trang liên kết”, hoặc bất kỳ sự thay đổi hoặc cập nhập nào của “trang liên kết”. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các hình thức truyền, gửi tin hoặc các hình thức khác nhận được từ “trang liên kết”.

5. Kho Vay Hạn chế sử dụng

5.1 Bạn nên sử dụng Dịch vụ theo luật và quy định của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, pháp luật và các quy định của quốc gia hoặc vùng lãnh thổ của bạn và thông lệ quốc tế có liên quan và không sử dụng Dịch vụ vì bất kỳ mục đích bất hợp pháp hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào trái pháp luật. Công ty có quyền từ chối cung cấp Dịch vụ hoặc chấm dứt Thoả thuận trước và thu hồi khoản vay, và bạn phải chịu tất cả các nghĩa vụ pháp lý liên quan.

5.2 Khách hàng không được phép có hành vi lợi dụng dịch vụ này để xâm hại đến quyền lợi hợp pháp của người khác được quy định trong hợp đồng, nếu không công ty có quyền từ chối cung cấp dịch vụ và khách hàng phải chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, từ đó dẫn đến tổn hại cho công ty chúng tôi, nhân viên công ty chúng tôi và các bên khác có liên quan, vì vậy khách hàng phải có trách nhiệm bồi thường những tổn hại đó. Các hành vi đó bao gồm nhưng không giới hạn:

(1) Phản đối những nguyên tắc cơ bản đã được quy định trong hiến pháp, làm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, tiết lộ bí mật quốc gia, lật đổ chính quyền, chia rẽ đoàn kết dân tộc. ninh quốc gia, tiết lộ bí mật quốc gia, lật đổ chính quyền, chia rẽ đoàn kết dân tộc.

(2) Xâm hại đến danh dự, quyền riêng tư, bí mật kinh doanh, quyền thương hiệu, quyền tác giả, bản quyền và các tài sản trí tuệ hợp pháp của người khác.

(3) Vi phạm nghĩa vụ bảo mật thông tin theo pháp luật và đã được hai bên thỏa thuận.

(4) Mạo danh danh nghĩa người khác để sử dụng dịch vụ.

(5) Có hành vi vi phạm pháp luật như rửa tiền, hoạt động đa cấp,vvv

(6) Không trả đúng hạn các khoản nợ và/hoặc các chi phí khác theo quy định.

(7) Cung cấp thông tin lừa đảo tín dụng hoặc dụ dỗ người khác tham gia lừa đảo tín dụng.

(8) Sử dụng tài khoản ngân hàng của người khác hoặc tài khoản ngân hàng không còn hiệu lực để giao dịch.

(9) Có hành vi sử dụng các thiết bị có thể virus máy tính có thể gây hại đến hệ thống và thông tin của dịch vụ.

(10) Các lý do khác mà công ty chúng tôi cho là chính đáng.

(11) Khách hàng cần hiểu rõ và đồng ý rằng, công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho bất kì trường hợp nào dưới đây gây ra:

_ Công ty chúng tôi có quyền đơn phương phán đoán, bao gồm nhưng không giới hạn các hành vi sau: khách hàng đã vi phạm những quy định trong hợp đồng hoặc tinh thần của công ty, từ đó tạm dừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ cho khách hàng, đồng thời xóa bỏ hoặc công khai thông tin tài khoản của khách hàng

_ Khi phát hiện những giao dịch bất thường hoặc giao dịch bị nghi ngờ một cách hợp lý hoặc hành vi vi phạm pháp luật và/hoặc vi phạm hợp đồng, công ty chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt tài khoản của khách hàng (bao gồm nhưng không giới hạn mức vay, giao dịch đang tiến hành) mà không cần thông báo trước.

_ Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng, khi xảy ra tình huống sau, công ty chúng tôi có quyền đóng băng hoặc thu hồi tài khoản và các giao dịch của khách hàng, đồng thời có quyền hạn chế một phần hoặc toàn bộ các chức năng của sản phẩm hoặc dịch vụ mà quý khách đang sử dụng.

    + Dựa theo các quy định trong hợp đồng này;

    + Dựa theo các quy định và các văn bản pháp luật hiện hành.

    + Dựa theo các yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.

    + Khách hàng sử dụng dịch vụ để phục vụ cho hành vi vi phạm pháp luật và các quy định hành chính.

    + Công ty chúng tôi cho rằng thông tin tài khoản và các thao tác của khách hàng có sự bất thường.

    + Công ty chúng tôi dựa trên các phán đoán hợp lý dựa trên các chứng cứ cho rằng sẽ phát sinh các rủi ro.

    + Quý khách đăng ký nhiều tài khoản, đưa ra các thông tin giả mạo và các hành vi gian lận vi phạm quy định khác, vi hạm tới nguyên tắc trung thực.

    + Những lỗi chuyển khoản sai dẫn đến việc khách hàng được lợi không thích đáng.

    + Khách hàng không trả khoản vay và các chi phí liên quan đúng hạn.

    + Khách hàng bị người khác tố cáo, khởi kiện với một số chứng cứ.

6. Nếu khách hàng yêu cầu giải quyết tình trạng bị đóng băng hoặc hạn chế tài khoản Khách hàng phải cung cấp một số tài liệu liên quan mà công ty yêu cầu, CMND và các văn bản, thông tin khác mà công ty chúng tôi cần để chúng tôi tiến hành xác thực, đồng thời công ty chúng tôi có quyền quyết định có đồng ý với yêu cầu của khách hàng hay không.

7. Bảo vệ quyền riêng tư

Công ty chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng. Vì mục đích cung cấp và nâng cao chất lượng dịch vụ, chúng tôi thu thập thông tin khách hàng dựa trên nguyên tắc tôn trọng quy định và pháp luật của quốc gia, chúng tôi cam kết rằng thông tin khách hàng cung cấp sẽ được bảo mật tuyệt đối, chúng tôi sẽ không vì mục đích kinh doanh của bên thứ ba mà tiết lộ bất kỳ thông tin nào của khách hàng. Chúng tôi chỉ được phép chia sẻ thông tin khách hàng cho bên thứ ba trong các trường hợp dưới đây:

(1) Được sự cho phép và ủy quyền của Khách hàng

(2) Cung cấp hoặc tư vấn cho khách hàng các dịch vụ, sản phẩm hoặc nâng cao chất lượng dịch vụ, hoặc đem đến cho khách hàng các trải nghiệm tiện ích ngày càng lớn, Chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin khách hàng trong phạm vi công ty liên quan đến Kho Vay, các công ty con của Kho Vay và các công ty có hợp tác với Kho Vay.

(3) Trong trường hợp chỉ có chia sẻ thông tin của khách hàng, chúng tôi mới có thể cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm cho quý khách hoặc xử lý các tranh chấp liên quan đến giao dịch.

(4) Để xác nhận tài khoản hoặc các giao dịch của khách hàng có an toàn hay không.

(5) Với các dịch vụ hoặc sản phẩm do đối tác của công ty chúng tôi cung cấp hoặc do công ty chúng tôi và đối tác cùng nhà cung cấp dịch vụ cung cấp đến khách hàng, chúng tôi sẽ chia những thông tin cần thiết cho việc cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm đó.

(6) Khi chúng tôi hợp tác với bên thứ ba để tiến hành hoạt động quảng cáo, chúng tôi có thể sử dụng một số thông tin cá nhân để hoàn thành hoạt động đó nếu cần thiết.

(7) Để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tài khoản khách hàng ở công ty chúng tôi, công ty đối tác hoặc công ty dưới quyền của chúng tôi.

(8) Dựa theo quy định pháp luật và các quán lệ trong kinh doanh, khi chúng tôi có kế hoạch sát nhập hoặc bị mua lại hoặc tiến hành các hoạt đồng vốn khác (bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động IPO, phát hành chứng khoán), hoặc dựa trên tình hình cụ thể mà công ty chúng tôi bị các chủ thể khác điều tra và chúng tôi có trách nhiệm giải trình, chúng tôi sẽ cung cấp các thông tin cần thiết cho chủ thể đó, tuy nhiên chúng tôi sẽ yêu cầu chủ thể đó phải thông qua hoặc ký kết các hiệp ước bảo mật để có biện pháp bảo vệ thông tin của khách hàng.

(9) Khi khách hàng và người khác có phát sinh các giao dịch vãng lai thông qua tài khoản công ty chúng tôi, trong quá trình chuyển tiền hoặc sau khi chuyển tiền thành công, chúng tôi có thể kiểm tra một số thông tin tài khoản của bạn (bao gồm tên đăng nhập Kho Vay, Họ tên người đăng ký tài khoản, hình đại diện tài khoản, cụ thể sẽ dựa vào tình hình thực tế ).

(10) Nếu khách hàng ủy quyền cho bên thứ ba kiểm tra và thu thập thông tin tài khoản tại Kho Vay, chúng tôi có quyền hợp pháp chia sẻ toàn bộ thông tin tài khoản Kho Vay (trong phạm vi cho phép) của khách hàng cho bên thứ ba.

(11) Để duy trì và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

(12) Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Trong trường hợp công ty chúng tôi thông báo thời kỳ tạm dừng để bảo trì hệ thống, sự cố kết nối internet, sự cố máy tính và thông tin hoặc thiết bị khác, bảo trì hệ thống, bị tin tặc tấn công, bộ phận kỹ thuật điều chỉnh hệ thống máy tính, nâng cấp mạng, các sự cố khác không thể kháng cự từ ngân hàng và cơ quan tư pháp hoặc chính phủ dẫn đến tình trạng hệ thống vận hành bất thường, khiến cho khách hàng không thể sử dụng hoặc bị kéo dài thời gian sử dụng phục vụ, chúng tôi không có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho khách hàng.

8. Phạm vi và hạn chế trách nhiệm

8.1 Công ty chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm với các trường hợp trong bản hợp đồng này được nêu dưới đây.

8.2 Công ty chúng tôi có trách nhiệm cung cấp dịch vụ cho khách hàng dựa trên trạng thái“hiện trạng” và “khả năng đạt được”. Công ty chúng tôi không đảm bảo cho bất kì sự ám chỉ hay chỉ rõ nào đối với dịch vụ Kho Vay, bao gồm nhưng không giới hạn tính thích ứng của dịch vụ Kho Vay, không có lỗi hoặc sai sót, tính ổn định, tính chính xác, tính đáng tin cậy, thích hợp với một công dụng nhất định. Đồng thời, công ty chúng tôi cũng không bảo đảm cho bất kỳ tính hiệu quả, tính chính xác, tính đúng đắn, độ tin cậy, chất lượng, sự ổn định, sự hoàn thiện và tính kịp thời liên quan đến dịch vụ Kho Vay.

8.3 Khách hàng hiểu rõ và rằng mọi rủi ro trong giao dịch do hai bên chịu trách nhiệm, không liên quan đến công ty chúng tôi.

8.4 Thông tin người bán trên nền tảng trả góp do bên bán công bố, công ty chúng tôi không đảm bảo cho tính chân thực, kịp thời và hoàn thiện của thông tin người bán, khách hàng phải chịu trách nhiệm với mọi phán đoán của mình.

8.5 Công ty chúng tôi không bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào các hình thức của giao dịch và dịch vụ Kho Vay, bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau:

(1) Dịch vụ Kho Vay sẽ phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

(2) Dịch vụ Kho Vay sẽ không bị lỗi, luôn kịp thời phục vụ và không xảy ra sai sót.

(3) Bạn đã dùng dịch vụ Kho Vay để mua hoặc đạt được bất kỳ sản phẩm, dịch vụ, tư vấn hoặc các thông tin khác phù hợp với yêu cầu của bạn.

(4) Công ty chúng tôi sẽ không có nghĩa vụ kiểm tra số liệu khách hàng đăng ký, thông tin sản phẩm (dịch vụ ), hành vi giao dịch và các thông tin liên quan tới giao dịch trừ khi có quy định của pháp luật, hoặc xảy ra tình trạng sau:

_ Công ty chúng tôi có lý do hợp lý cho rằng giao dịch cụ thể nào đó tồn tại nguy cơ phạm pháp hoặc vi phạm hợp đồng.

_Công ty chúng tôi có lý do hợp lý cho rằng khách hàng có hành vi vi phạm đới với Kho Vay.

(5) Công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba được ủy quyền hoặc khách hàng và công ty chúng tôi nhất trí rằng bên thứ ba có quyền đối với việc khách hàng không thể hủy ngang ủy quyền thụ lý tranh chấp phát sinh giữa khách hàng và người dùng khác, đồng thời có quyền đơn phương nhận định về tranh chấp này và đưa ra các quy tắc phù hợp để giải quyết, bao gồm nhưng không giới hạn việc điều chỉnh trạng thái giao dịch liên quan, đơn phương hoặc song phương chi trả toàn bộ hoặc một phần khoản tranh chấp. Sự giải quyết này có hiệu lực ràng buộc đối với khách hàng. Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng, công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba được công ty chúng tôi ủy quyền hoặc bên thứ ba được sự đồng ý của khách hàng và công ty chúng tôi nhưng không phải cơ quan tư pháp, chỉ có thể dùng thân phận của người bình thường để tiến hành xác định chứng cớ. Công ty chúng tôi hoặc bên thứ ba được công ty chúng tôi ủy quyền hoặc bên thứ ba được sự đồng ý của khách hàng và công ty chúng tôi hoàn toàn có quyền hòa giải dưới sự ủy quyền không hủy ngang của khách hàng. Chúng tôi không đảm bảo rằng kết quả của việc giải quyết tranh chấp phù hợp với mong muốn của khách hàng, đồng thời cũng không có bất kỳ trách nhiệm gì đối với kết quả giải quyết tranh chấp. Nếu vì vậy dẫn đến việc khách hàng gây ra tổn thất, khách hàng đồng ý tự chịu mọi khoản bồi thường cho người thụ hưởng.

(6) Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng, công ty chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc bồi thường bất kỳ thiệt hại nào của khách hàng do các trường hợp dưới đây gây ra:

_ Sử dụng hoặc chưa sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi.

_ Bên thứ ba sử dụng tài khoản của quý khách hoặc thay đổi thông tin của quý khách mà chưa được sự phê chuẩn.

_ Thông qua nền tảng dịch vụ của chúng tôi để mua hoặc đạt được bất kỳ sản phẩm, hàng mẫu, số liệu, tin tức hoặc tiến hành các giao dịch khác hoặc các hành vi tương tự dẫn đến tổn hại và phát sinh chi phí của khách hàng.

_ Sai sót mà khách hàng gây ra đối với dịch vụ mà công ty chúng tôi cung cấp.

_ Tất cả các nguyên nhân không do công ty chúng tôi gây ra mà gây tổn thất đến nền tảng dịch vụ của chúng tôi.

(7) Khách hàng đồng ý rằng, công ty chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong khi xảy ra các trường hợp dưới đây.

_ Khách hàng tiết lộ mật mã tài khoản Kho Vay cho người khác hoặc không bảo mật tài khoản hoặc sử dụng chung tài khoản với người khác hoặc bất cứ lỗi nào không phải do công ty chúng tôi gây ra, dẫn đến việc thông tin cá nhân của khách hàng bị tiết lộ.

_ Bất cứ ảnh hưởng nào từ hành động của tin tặc, hậu quả của virus máy tính hoặc sự điều chỉnh kỹ thuật, sự đóng cửa tạm thời do yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, nguyên nhân đến từ bên thứ ba (bao gồm các sự việc bất khả kháng như hỏa hoạn, cháy, động đất, bãi công,…)

_Do lỗi xảy ra tại trang web của đối tác (ví dụ ngân hàng) dẫn đến việc thông tin CMND, tài khoản ngân hàng bị tiết lộ hoặc các tranh chấp hoặc các hậu quả khác.

_Bất kỳ tài khoản Kho Vay nào (kể cả tài khoản của người vị thành niên) cung cấp thông tin sai, không đầy đủ, không trung thức dẫn đến việc không thể nhận diện khách hàng qua tên thật hoặc dẫn đến bất kỳ một tổn thất nào khác, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

(8) Chất lượng sản phẩm và nội dung sản phẩm của các đơn vị hợp tác, cung cấp sẩn phẩm và dịch vụ cho Kho Vay do đơn vị đó tự phụ trách.

(9) Bất kỳ rủi ro nào đến từ việc thu thập hoặc tải dữ liệu về của khách hàng từ dịch vụ Kho Vay do khách hàng tự chịu trách nhiệm. Bất kỳ tổn thất hay hỏng hóc nào đến hệ thống máy tính của khách hàng do việc tải dữ liệu về do khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm.

(10) Những kiến nghị hoặc tư vấn bất luận bằng văn bản hay lời nói từ công ty hoặc dịch vụ của công ty chúng tôi đến khách hàng đều không cấu thành sự đảm bảo tới khách hàng.

(11) Trong trường hợp pháp luật cho phép, tất cả những tổn thất (bao gồm tổn thất trong nghiệp vụ, tổn thất doanh thu, tổn thất lợi nhuận, các tổn thất khác), cho dù phát sinh như thế nào và vi phạm bản hợp đồng này như thế nào (kể cả điều khoản đảm bảo) hay do vi phạm, công ty chúng tôi đều không chịu bất kỳ trách nhiệm liên quan nào, ngay cả khi có khả năng các tổn thất đó đã được báo trước. Ngoài ra quy định giảm nhẹ của bản hợp đồng này cho phép công ty miễn trừ trách nhiệm đối với các tổn thất nêu trên.

(12) Nếu không có quy định khác trong hợp đồng này, trong bất kỳ trường hợp nào, trách nhiệm bồi thường tổn tất trong hợp đồng này quy ra tiền không vượt quá tổng số tiền mà khách hàng nhận được từ khoản vay với Kho Vay.

(13) Công ty chỉ chịu trách nhiệm đối với những tổn thất được liệt kê trong phạm vi của hợp đồng này.

(14) Các thông tin của khách hàng là do khách hàng tự cung cấp, công ty chúng tôi không có trách nhiệm bảo chứng cho sự chính xác, kịp thời và hoàn thiện của thông tin.

(15) Công ty chúng tôi không đảm bảo cho bất kỳ hình thức cung cấp dịch vụ và thẩm định khoản vay nào.

9. Hoàn thành hợp đồng

Bản hợp đồng này là tổng hợp các điều khoản và quy định của công ty chúng tôi, các danh từ liên quan có thể dùng để trích dẫn và tham chiếu, nếu có bất kỳ sự bất đồng nào trong việc hiểu các từ ngữ trong bản hợp đồng này thì sẽ lấy điều khoản thỏa thuận làm chuẩn, khi khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi tức là khách hàng đã chịu sự ràng buộc với các điều khoản cấu thành trong hợp đồng.

9.1 Bảo vệ thương hiệu, bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ

(1) Công ty chúng tôi , các hệ thống có liên quan và các nội dung của công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các sản phẩm, hình ảnh, tài liệu, thông tin, tư liệu, kết cấu trang web, thứ tự sắp xếp hình ảnh trên trang web, thiết kế trang web đều thuộc bản quyền của công ty chúng tôi hoặc công ty có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn quyền thương hiệu, bản quyền, quyền tác giả, quyền bảo mật thương hiệu, vv…

(2) Nếu không được sự cho phép của công ty chúng tôi hoặc công ty có liên quan, không ai có quyền sử dụng, sửa đổi, copy, công khai, tuyên truyền, thay đổi, lan truyền, phát hành hay công khai tuyên bố nội dung hoặc trình tự của trang web.

(3) Tôn trọng bản quyền là nghĩa vụ của khách hàng, nếu có vi phạm, khách hàng chịu mọi trách nhiệm bồi thường tổn thất.

9.2 Thẩm quyền và tính phù hợp pháp luật.

Hiệu lực, sự giải thích, thay đổi và chấp hành bản hợp đồng này và các biện pháp giải quyết tranh chấp đều phù hợp với luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nếu không có quy định có liên quan, tham chiếu đến quán lệ quốc tế thông dụng hoặc/và quán lệ trong ngành. Bất kỳ tranh chấp nào xảy ra do hợp đồng này đều dựa theo trình tự xử lý của luật pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

9.3 Điều khoản kèm theo : “ Điều khoản ủy quyền thông tin tín dụng”

_Điều khoản ủy quyền thông tin tín dụng

Điều khoản ủy quyền thông tin tín dụng (sau đây gọi tắt là điều khoản) do khách hàng và Kho Vay ký kết. Nếu khách hàng ấn chọn “Đồng ý” đồng nghĩa với việc khách hàng mặc nhiên được coi là đã ủy quyền cho công ty chúng tôi thu cung cấp thông tin cho bên thứ ba bao gồm các tổ chức tài chính, thông tin tín dụng và thanh toán, đồng thời mặc nhiên được coi là khách hàng đã đọc và hiểu rõ mọi nội dung có trong hợp đồng này. Trong đó quý khách cần lưu ý về các điều khoản hạn chế và miễn trừ trách nhiệm cho Kho Vay, nếu khách hàng không thể lý giải các điêù khoản của công ty, xin không tiếp tục các bước tiếp theo. Hợp đồng này là hợp đồng phụ của hợp đồng dịch vụ tài khoản Ứng dụng Kho Vay và là bản bổ sung và ủy quyền trên nền tảng bản hợp đồng đó.

_Điều khoản ủy quyền+ Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng, khi khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ của Kho Vay, công ty chúng tôi sẽ dựa theo quy định của pháp luật để thu thập, tìm hiểu và đánh giá thông tin tín dụng của khách hàng thông qua bên thứ ba như cac tổ chức tài chính, thông tin tín dụng và thanh toán.

+ Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng, khi khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ của Kho Vay, công ty chúng tôi sẽ thu thập thông tin cơ bản của khách hàng bao gồm thông tin cơ bản về cá nhân, tín dụng, thông tin rút tiền, thông tin các khoản vay, thông tin hồ sơ vay, hợp đồng vay và lịch sử trả nợ, đồng thời ghi chép vào lịch sử và hình thành kho thông tin tín dụng cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba bao gồm các tổ chức tài chính, thông tin tín dụng và thanh toán.

+ Khách hàng hiểu và đồng ý rằng, nếu khách hàng sử dụng chức năng rút hoặc thanh toán tiền, tức là khách hàng sẽ trả khoản vay vào ngày đã quy định, công ty chúng tôi sẽ thông qua tin nhắn, điện thoại và các hình thức liên lạc khác để nhắc nhở khách hàng về khoản vay. Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng , nếu không trả tiền đúng hạn, khoản vay nợ quá hạn của khách hàng sẽ được chia sẻ hoặc công bố cho bên thứ ba và sẽ được ghi chú vào kho thông tin lịch sử tín dụng của khách hàng. Xin khách hàng lưu ý đến lịch sử tín dụng của mình và có nghĩa vụ thanh toán đúng hạn. Bên thứ ba ở đây bao gồm nhưng không giới hạn các tổ chức thông tin tín dụng có tư cách hợp pháp, cơ quan chính phủ và các tổ chức có thẩm quyền, các doanh nghiệp vận hành và đại lý cùng các công ty có liên quan.

+ Khách hàng hiểu rõ và đồng ý rằng, khách hàng có nghĩa vụ kịp thời thông báo và hoàn thành các thay đổi về thông tin cá nhân. Nếu liên lạc của Khách hàng có sự thay đổi, khách hàng cần kịp thời thông báo tới công ty bằng văn bản

+ Khách hàng đồng ý và xác nhận rằng, công ty có quyền sử dụng các thông tin khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi để nộp cho cơ quan thông tin tín dung nếu cần để sử dụng cho mục đích hợp pháp.

+ Khách hàng đồng ý ủy quyền cho công ty chúng tôi thu thập, lưu trữ các thông tin phát sinh trong quá trình giao dịch với chúng tôi, đồng thời có thể cung cấp thông tin tín dụng của khách hàng cho trung tâm thông tin tín dụng (bao gồm cả các khoản nợ xấu), nhưng không bao gồm các thông tin mà pháp luật không cho phép thu thập.

+ Khách hàng biết rằng, trong trường hợp chế độ bảo mật thông tin không hoàn thiện, có thể thông tin khách hàng sẽ bị lộ, bao gồm thông tin thu nhập, số dư tài khoản, các khoản cổ phiếu có giá, bảo hiểm thương mại, thuế và bất động sản. Vì vậy, công ty chúng tôi và tổ chức thông tin tín dụng cam kết sẽ bảo đảm an toàn thông tin cho bạn, khách hàng đồng ý ủy quyền cho chúng tôi cung cấp thông tin tài chính cho cơ quan thông tin tín dụng.

+ Khách hàng đồng ý ủy quyền cho công ty chúng tôi thông qua cơ quan thông tin tín dụng để cho bên thứ ba có quyền hợp pháp điều tra thông tin của khách hàng, đồng thời đồng ý bên thứ ba này và cơ quan thông tin tín dụng sẽ điều tra thu được thông tin và tiến hành bảo lưu, chỉnh lý, thay đổi đồng thời đánh giá tình hình tín dụng của khách hàng hoặc thẩm định tính chính xác của thông tin của bạn. nhưng trừ trường hợp pháp luật không cho phép. Bên thứ ba bao gồm nhưng không giới hạn các tổ chức cơ quan nhà nước, bên cung cấp của chúng tôi và các công ty có liên quan.

+ Khách hàng đồng ý và ủy quyền cho công ty chúng tôi để thực hiện các nghiệp vụ dưới đây:+ Khách hàng đồng ý ủy quyền cho công ty chúng tôi thu thập, chỉnh lý các thông tin mà cơ quan thông tin tín dụng nắm giữ.

+ Khách hàng đồng ý công ty chúng tôi sẽ thông báo những thông tin thu thập được từ cơ quan thông tin tín dụng như nợ xấu đến email, tin nhắn di động và tin nhắn bằng giấy đến khách hàng.

+ Trong trường hợp thông tin khách hàng được lưu trữ an toàn ở cơ quan thông tin tài chính, cho phép cơ quan này lưu trữ, chỉnh lý các thông tin đã nêu ở khoản 6,7,11, thông qua các biện pháp hợp pháp để thu thập các thông tin khách hàng.

10. Điều khoản bảo mật

10.1 Ứng dụng này tôn trọng quyền riêng tư của người dùng. Vì thu thập thông tin khahcs hàng là cách nâng cao chất lượng dịch vụ một cách hợp pháp, công ty chúng tôi có nghĩa vụ bảo mật thông tin khách hàng, không vì lợi ích của bên thứ ba để tiết lộ thông tin.10.2 Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin khách hàng cho bên thứ ba trong trường hợp sau:(1) Được sự đồng ý của khách hàng

(2) Để giới thiệu và nâng cao chất lượng sản phâm hoặc dịch vụ đến khách hàng hoặc khiến cho khách hàng có trải nghiệm tốt hơn, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin cho công ty con, công ty có liên quan và bên thứ ba.

(3) Trong một số trường hợp, bắt buộc phải cung cấp thông tin khách hàng thì mới có thể giải quyết được tranh chấp hoặc xử lý các vấn đề giao dịch

(4) Để phán đoán tài khoản của khách hàng có an toàn không

(5) Với các sản phẩm do chúng tôi hợp tác với bên thứ ba hoặc do bên thứ ba cung cấp, chúng tôi sẽ chia sẻ thông tin khách hàng.

(6) Công ty chúng tôi hợp tác với bên thứ ba để tiến hàng hoạt động quảng cáo, bắt buộc phải chia sẻ thông tin kahchs hàng để hoàn thành hoạt động.

(7) Để bảo đảm lợi ích hợp pháp cho công ty chúng tôi, công ty liên quan và công ty dưới quyền。

10.3. Khi khách hàng có giao dịch vốn phát sinh thông qua sản phẩm của Kho Vay, đối tác của bạn có thể tra cứu một số thông tin như tên đăng nhập, họ tên và nickname, hình đại diện, cụ thể dựa vào tình hình thực tế.

10.4. Nếu khách hàng ủy quyền cho bên thứ ba tra cứu, thu thập thông tin tài khoản và các tin liên quan, chúng tôi có quyền hợp pháp chia sẻ thông tin cho bên thứ ba

10.5. Để bảo đảm và cải thiện chất lượng dịch vụ

10.6. Theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền

III. Nghĩa vụ và quyền miễn trách

1. Khách hàng đảm bảo rằng mọi thông tin cung cấp cho chúng tôi là thật, không phải là thông tin giả mạo hoặc của người khác, nếu phát hiện có sự cố ý giả mạo hoặc cố tình làm giả thông tin của người khác, khách hàng sẽ bị ghi chú trong hệ thống thông tin tín dụng và ảnh hưởng đến lịch sử tín dụng, đồng thời công ty có quyền bảo lưu truy cứu trách nhiệm pháp luật với khách hàng,

2. Nếu toàn bộ hoặc một phần thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là già, chúng tôi có quyền chấm dứt mọi điều khoản với bạn, khách hàng phải chịu mọi trách nhiệm mà hành vi này gây ra, công ty chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trước pháp luật.

Các bước đơn giản để nhận và thanh toán khoản vay
1
Thao tác đơn giản
Chỉ mất 1 phút điền thông tin
2
Hệ thống xét duyệt tự động
Xét duyệt tự động chỉ trong 2 phút
3
Nhận tiền ngay
Tiền về tài khoản trong tích tắc
4
Thanh toán khoản vay
Thanh toán trong 24h qua bên thứ 3, chuyển khoản hoặc Zalopay
Điều kiện vay
Độ tuổi
18-42 tuổi
Thu nhập
Có thu nhập ổn định
CMND
CMND có hiệu lực
Tài khoản ngân hàng
Tài khoản ngân hàng có hiệu lực